• Bize Ulaşın

    +90 216 572 38 62
  • E-Mail

    info@etnayapi.com
  • Dil

     
Membran Sistemler, sadece çekme dayanımlı membran örtünün gerilerek yük taşıma kapasitesini kazandığı eğrisel yapılardır. Bir mekanı örten esnek membran malzeme yüzeyinde sadece çekme gerilmeleri oluşturularak sistem dengelenip şekil alır. Bir açıklığın örtülmesinde membran malzemenin çekme dayanımı ve elastisite modülü çok önemlidir.
Asma-germe Sistemler, en az bir basınç elemanı üzerinde membranın gerdirilmesiyle oluşturulur. Basınç elemanları; dikmeler yada kemerlerdir.Tekstil örtü malzemesine taşıyıcılık özelliği verilebilmesi için bir öngerme uygulanmalıdır. Bu nedenle membran yapıların taşıyıcılıkları, kablo ve/veya membranın oluşturduğu yüzey formuna ve malzemeye uygulanan germe kuvvetine bağlıdır.
Membran örtülere veya kablo ağlarına germe kuvveti belli bazı noktalardan(mesnet noktaları) çekilerek veya tutularak uygulanabilir. Bu durumda membran örtü veya kablo ağı mesnet noktalarının arasında üç boyutlu bir yüzey oluşturur. Bu yüzeyin formu, uygulanan germe kuvvetlerinin yüzeyin her noktasında dengelenmesi sağlanır. Oluşan geometriye Denge Formu denir. Germe sistemlerin taşıyıcılığı tamamen Denge Formuna bağlı olduğundan bu sistemlerin formu rastgele veya geometrik olarak belirlenemez, aksine form denge şartlarını sağlayacak şekilde belirlenir.

Form bulma sırasında kar ve rüzgar yükleri de dikkate alınır.


Seçilen denge formu üzerinde; mevcut şartnamelere göre yapının geometrik lineer olmama durumu göz önüne alınarak Statik Analiz yapılır.
Statik analiz sonucunda belirlenen form, şeritler halinde parçalanarak Kesme Kalıpları hazırlanır ve uygun bir yöntemle birleştirilir.
Membran yapı tasarımında,
  • Tasarımı yapılan örtünün üzerinde yağmur ya da kar suyunun birikmesine ve aşırı sehime (torbalanma) neden olmayacak geometrik ölçülerin seçilmesi,
  • Yük aktarımının doğru bir şekilde yapılabilmesi için düz bölgelerin oluşturulmaması gibi dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır.

Asma germe yapılara etkiyen yüklerden oluşan yer değiştirmeler yüzeyi oluşturan liflerin bir doğrultuda olanlarının gerilmelerini artırır ve boyunu uzatır, diğer doğrultudaki liflerin ise gerilmelerini azaltır ve boyunu kısaltır. Hangi doğrultudaki liflerde gerilmenin artacağı (veya azalacağı), etkiyen yükün doğrultusuna bağlıdır. Bu nedenle, denge formu bulunduktan sonra yapılan statik analizler sonucunda öngerme miktarı, bütün yükleme durumları için yüzeydeki malzeme gerilme dayanımını geçmeyecek ve malzemenin basınç dayanımı olmadığı için sıfırın altına inmeyecek şekilde seçilmelidir.

Statik Analiz Denge formu bulunduktan sonra yüzeye etki eden kar ve rüzgar yükleri membran sistem analiz programı vasıtasıyla belirlenip ,taşıyıcı çelik elemanlara aktarılarak analiz tamamlanır.

Statik analizi yapılan taşıyıcı çelik konstrüksiyonun membran formuna uygun olarak çelik imalat çizimleri oluşturulur.
Membran Kesme Kalıpları
Statik analizi tamamlanan membran örtümüzün 3D boyutundaki formu 2D boyutlu yüzeye indirgenerek membran sistem programı aracılığıyla kesme kalıpları çıkarılır. Membran imalat projesi hazırlanır.

Ürünlerimiz & Hizmetlerimiz İle İlgili Taleplerinizi Bize Gönderebilirsiniz.